Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie zajęli pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Eliminacje odbyły się w dniach 20-21 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.
W zmaganiach wzięło udział 156 uczestników reprezentujących szkoły z 25 powiatów, znajdujących się w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, którzy zajęli pierwsze miejsce, zdobyli czołowe lokaty w kilku blokach:
– produkcja zwierzęca: Przemysław Rusek – I miejsce
– technologia żywności: Małgorzata Krasuska – I miejsce
– produkcja roślinna: Marek Orzyłowski – II miejsce
– mechanizacja rolnictwa: Kacper Goławski – III miejsce
Eliminacje centralne XLII edycji OWiUR, w których o kolejne sukcesy będą walczyć uczniowie Reymonta odbędą się w dniach 7-8 czerwca na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.