Zarząd Powiatu Łukowskiego postanowił nie ogłaszać konkursu na dyrektora łukowskiego muzeum, i przedłużył umowę Mariuszowi Burdachowi. Będzie on pełnił swoją funkcję przez kolejnych pięć lat.
Podczas odbywającej się ostatnio sesji Rady Powiatu Łukowskiego, starosta Janusz Kozioł poinformował, że Zarząd Powiatu zdecydował się przedłużyć o kolejne pięć lat umowę z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariuszem Burdachem. Obecna kadencja kończyła się 31 marca. Nową umowę podpisano na okres od 1 kwietnia 2018 roku
do 31 marca 2023.