W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie odbyło się otwarcie ofert złożonych przez firmy, które przystąpiły do przetargu na wybór wykonawcy trzeciego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa. Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Złożyły je firmy STRABAG oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych z Łukowa.
Starostwo Powiatowe miało przeznaczone w budżecie na realizację trzeciego odcinka obwodnicy Łukowa około 13 mln 100 tys. zł. Oferta firmy Strabag opiewała na kwotę ponad 12 mln 800 tys. zł. Łukowska firma zaproponowała kwotę 10 mln 996 tys.
Procedura przetargowa nadal trwa. Teraz nastąpi ocena formalno – prawna złożonych ofert. Decyzja o wyborze firmy, która wybuduje trzeci odcinek obwodnicy Łukowa zapadnie w kwietniu.