Kacper Król i Anna Karwowska, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie zostali laureatami konkursów przedmiotowych. Kacper Król został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego i Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, natomiast Anna Karwowska laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Opiekunem przedmiotowym Kacpra Króla jest pani Agnieszka Bilska, natomiast Anny Karwowskiej – pani Monika Duszyńska.
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe zorganizował Lubelski Kurator Oświaty.