Łukasz Kopeć, uczeń IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, uzyskał tytuł finalisty 59. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, co gwarantuje mu 100% wynik na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i preferencyjne warunki podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Tegoroczna edycja olimpiady nosiła  tytuł „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”.
20 stycznia na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady, podczas których, Łukasz Kopeć, zajął w zawodach okręgowych III miejsce i zakwalifikował się do zawodów centralnych, które odbyły się w dniach od 17 – 18 marca w Warszawie na campusie Uniwersytetu Warszawskiego.
W olimpiadzie wzięło udział 89 uczniów z całej Polski. 17 marca, po oficjalnym powitaniu uczestników przez przewodniczącego komitetu centralnego, profesora Konstantego Wojtaszczyka, odbyła się pierwsza część  – godzinny test wiedzy online, składający się z 22 zadań. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się osoby osiągające  minimalny wynik 75%. Po teście, uczestnicy udali się na spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, profesorem Jackiem Czaputowiczem, którego uczniowie zasypali trudnymi pytaniami, dotyczącymi bieżącej sytuacji politycznej w kraju i za granicą. Po spotkaniu ogłoszono wyniki. W gronie finalistów znalazł się Łukasz Kopeć. Następnie rozpoczął się drugi etap zawodów – rozmowa z komisją. Ze względu na wysoki poziom wiedzy uczestników, ich erudycję i wszechstronne zainteresowania, rywalizacja była bardzo wyrównana. Po 3 godzinach zakończono etap ustny. Wieczorem, organizatorzy konkursu zaprosili uczniów i ich opiekunów na przedstawienie pt. „Psie serce” w Teatrze Współczesnym. Tego wieczora ogłoszono też wyniki drugiego etapu i ostateczną listę laureatów.
W niedzielę, drugiego dnia zawodów, odbył się quiz dla 9 laureatów, mający na celu wyłonienie zwycięzcy tegorocznej edycji Olimpiady. Po ostatecznym rozstrzygnięciu, uczestnicy spotkali się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, a także wiceprezesem PKO Banku polskiego. Około godziny 13:00 rozpoczęło się rozdanie nagród, wśród których były m. in. wycieczki zagraniczne, czeki pieniężne, czytniki e-booków i książki. Wszystkim uczestnikom olimpiady zagwarantowano także wizytę w pałacu prezydenta RP Andrzeja Dudy.