„Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” to konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających do szkół w gminie Łuków.
Do udziału w pierwszej, pilotażowej, edycji konkursu zostały zaproszone trzy szkoły – Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce. Spośród uczniów tych placówek wyłonionych zostało sześć zespołów skupiających w sumie 100 uczestników w wieku od 9 do 16 lat. Konkurs trwa od 26 lutego do 15 czerwca.
Konkurs, w którym wezmą udział uczniowie z Dąbia, Zalesia i Gręzówki, będzie przebiegał w dwóch równoległych konkurencjach: indywidualnej i zespołowej.
Konkurencja indywidualna, podczas której uczniowie pracują samodzielnie, przygotowując projekt tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę – wybrane prace zostaną wyprodukowane przez VIVENGE Sp. z o.o. i przekazane szkołom,
Konkurencja zespołowa, w której cała klasa pracuje wspólnie, realizując w lesie niedaleko szkoły zajęcia terenowe połączone ze zbiórką śmieci, a następnie opracowując reportaż podsumowujący przeprowadzone badania i obserwacje przyrodnicze. Ze względów bezpieczeństwa, w trakcie zbiórki śmieci uczniowie zbierają jedynie drobne opady – za usunięcie odpadów niebezpiecznych i/lub wielkogabarytowych odpowiada organizator.
Prace przygotowane przez uczniów w konkurencji indywidualnej oraz zespołowej oceni profesjonalne jury. Zwycięskie zespoły oraz autorzy najlepszych projektów eko-tabliczek otrzymają atrakcyjne nagrody. Finał konkursu z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca).
Póki co wszystkie pozostałe szkoły zapraszamy do wspólnego świętowania obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia) poprzez zaplanowane w dniach 16–21 kwietnia akcji sprzątania okolicznych lasów. Każda zainteresowana akcją szkołą, może zgłosić się do organizatora konkursu w celu rejestracji i otrzymania bezpłatnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć terenowych.
Konkurs to doskonała okazja do promocji proekologicznych postaw wśród wszystkich, starszych i młodszych, mieszkańców gminy Łuków – poszerzenia ich wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i zmianę postaw obywatelskich i konsumenckich. Z początkiem kwietnia na stronie internetowej www.NaTropie.gridw.pl zostanie uruchomiona dedykowana zakładka, w której publikowane będą inspirujące materiały edukacyjno-informacyjne związane z tematyką konkursu.
Działanie edukacyjne jest realizowane w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska” przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest VIVENGE Sp. z o.o. Konkurs „Dzieci na tropie śmieci” jest realizowany pod honorowym patronatem  wójta Gminy Łuków.