Trzy łukowskie szkoły ponadgimnazjalne znalazły się wśród najlepszych liceów i techników w zestawieniu w przygotowanym przez „Perspektywy”. Wśród techników z województwa lubelskiego Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta zajął 4 miejsce, zaś wśród liceów 15 miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. Na 23. miejscu uplasowało się IV LO im. Jana Pawła II.
I LO im. T. Kościuszki uplasowało się na 15 miejscu w województwie lubelskim. Dało to odpowiednio 289. miejsce w Polsce. „Kościuszko” wyraźnie poprawił swoją lokatę w porównaniu z ubiegłym rokiem i zdobył tytuły „Srebrnej Szkoły”. Spadek o ponad 100 miejsc zaliczyło IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Obecnie „Medyk” zajmuje 430 miejsce, co daje 23 lokatę na Lubelszczyźnie i tytuł „Brązowej Szkoły”. Najlepsze na Lubelszczyźnie jest Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Lublinie. Nasze szkoły zostały wyprzedzone jeszcze przez licea z Lublina, Zamościa, Białej Podlaskiej, Puław, Dęblina. Najlepsze w kraju licea to XIII LO w Szczecinie, Liceum Akademickie UMK w Toruniu i XIV LO w Warszawie.
Wśród techników na bardzo wysokie miejsce awansował Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Łukowie. W ogólnopolskim zestawieniu „Rolnik” awansował o prawie 100 miejsc i zajął 68 miejsce. Dało mu tytuł „Złotej Szkoły” i 4. lokatę wśród techników województwa lubelskiego.
 
Szkoły zostały ocenione na podstawie sukcesów w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, i z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminów zawodowych.
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Zgodnie z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, szkoły mają prawo używać w 2018 roku honorowego tytułu „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły i związanego z tym graficznego znaku jakości.