Powiatowy Lekarz Weterynarii spotkał się z producentami trzody chlewnej z naszego regionu. Rozmawiano o wymaganiach, które muszą spełniać rolnicy z obszarów skażonych, czyli m.in. z gminy Łuków. Obszar ten wprowadzono po tym, jak w lasach podłukowskich znaleziono padłe dziki zarażone wirusem ASF.
W sumie w okresie od 16 grudnia ubiegłego roku do 8 stycznia w okolicach Kownatek znaleziono 4 martwe dziki, a w Jacie w okolicach Klimek – 14. Wszystkie były zarażone wirusem ASF. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał więc rozporządzenie o wprowadzeniu obszarów skażonych. Producenci trzody chlewnej są zobowiązani już nie tylko do stosowania zasad bio-asekuracji w swoich gospodarstwach, ale również do powiadamiania lekarza weterynarii o zamiarze transportu zwierząt np. do ubojni. Taki transport może odbywać się tylko po wydaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Podczas spotkania dr Leszek Mioduski poinformował również, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż w związku z występowaniem ogniska ASF wśród dzików, wprowadzona zostanie strefa czerwona na terenie gmin, gdzie obecnie jest jeszcze strefa żółta – ochronna. Będzie to oznaczało, że sprzedaż świń będzie mogła odbywać się tylko po  przeprowadzeniu wyrywkowych badań.
Powiatowy Lekarz Weterynarii apelował do rolników, aby nie popadali w panikę i aby stosowali się do wymagań. Mówił o konieczności aktualizowania rejestru zwierząt, karmienia ich paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących, zmianie obuwia przed wejściem do chlewni oraz wykładaniu mat dezynfekcyjnych. Te działania mają jeden cel: ochronić stada trzody chlewnej przed wirusem ASF.