W najbliższy czwartek 25 kwietnia odbędzie się w Łukowie ogólnopolska konferencja „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali”. Będzie ona połączona z oficjalnym otwarciem Branżowego Centrum Umiejętności, które powstało przy łukowskim Zespole Szkół nr 1.

Uczestnicy wysłuchają prelekcji dotyczących m.in. przyszłości kształcenia zawodowego, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz najnowszych trendów i innowacji technologicznych w obróbce metali. Wśród prelegentów obecni będą przedstawiciele MEN, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, Instytutu Badań Edukacyjnych, Politechniki Lubelskiej, łukowskich firmy oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Wyświetlony zostanie również film o BCU przygotowany przez Telewizję Master.

Konferencja „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” ma na celu wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie ślusarstwa, mechaniki, obróbki skrawaniem, wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, promowanie zawodów związanych z obróbką metali,  budowanie nawyku uczenia się przez całe życie, wykorzystanie technologii do nauki, budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0, upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.

Organizatorami konferencji są: Powiat Łukowski, Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz  Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Barbara Nowacka, minister edukacji oraz Tomasz Szabłowski, lubelski kurator oświaty.