Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłosiła powiatowy konkurs czytelniczo-prasowy pod hasłem: „Czesław Miłosz – polski poeta, prozaik i noblista”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy biblioteki, mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnioną ankietę wraz z danymi należy składać do 30 kwietnia w siedzibie biblioteki lub filii, bądź nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.