Maja Sosnowska, uczennica Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, uzyskała tytuł finalisty XXV Olimpiady Wiedzy o Żywności. Tym samym zagwarantowała już sobie 100% punktów z pisemnego egzaminu zawodowego oraz indeks.

11 marca 2024 roku odbył się etap centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywności organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, Maja Sosnowska z klasy 5 technikum w zawodzie technik żywienia i usługa gastronomicznych, uzyskała tytuł finalisty tej ogólnopolskiej olimpiady. Oprócz dyplomu uczennica ma zagwarantowane 100% punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz indeks na wyższe uczelnie.