Krzysztof Majek, uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, znalazł się wśród 30 finalistów II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku” pod hasłem „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody”. W nagrodę otrzymał certyfikat i bilet wstępu na trzydniowe warsztaty w Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym, które odbędą się połowie kwietnia.

W pierwszym etapie konkursu, który odbył się w grudniu 2023 roku wzięło udział 1500 uczniów, w etapie wojewódzkim 220 uczniów, a najlepszych 50  w nagrodę otrzymało bilety wstępu na warsztaty ekologiczne. Uczniowie uczestniczyli w październiku w Wielkiej Lekcji Ekologii, a w lutym w warsztatach na temat nowoczesnych rozwiązań przyrodniczych. Opiekunem dydaktycznym Krzysztofa Majka jest nauczyciel biologii Renata Wawryniuk.

Ogłoszenie wyników konkursu, któremu patronowały m.in. Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się 15 marca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem konkursu jest zapoznanie się z rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody, poznanie środowiska przyrodniczego oraz rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.