Lokalna Grupa Działania „Razem” rozpoczyna rekrutację do udziału w bezpłatnych szkoleniach z cyklu „Lokalny Przewodnik po Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Zapisy ruszają 20 marca i potrwają do 12 kwietnia.

Zaplanowano 3-dniowe szkolenie dla osób zainteresowanych rozwojem turystyki powiatu łukowskiego pod nazwą „Szkolenie na lokalnego przewodnika turystycznego” oraz 2-dniowe szkolenie dla osób pracujących zawodowo z młodzieżą: „Przewodnik turystyki rowerowej”.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie oryginału do Biura LGD w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 lub przesłanie skanu/zdjęcia formularza na adres poczta@lgdrazem.pl, który zostanie opublikowany 20 marca  na stronie  www.lgdrazem.pl w zakładce Aktualności.

Szkolenia organizowane są przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach realizacji operacji własnej pt. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej”, finansowane ze środków Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przeprowadzenie szkoleń jest ściśle związane z planami utworzenia mobilnego Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej. Osoby, które przejdą szkolenia na lokalnych przewodników, będą współpracować z Centrum. Na szlaku Ziemi Łukowskiej mają pojawić się Lokalni Przewodnicy Turystyczni, kody QR, po zeskanowaniu których będzie można odsłuchać informacji na temat obiektów znajdujących się na poszczególnych trasach.

Projekt LGD „RAZEM” zakłada także stworzenie strony internetowej Szlaku Ziemi Łukowskiej, gdzie będzie można znaleźć interaktywną mapę ze wszystkimi trasami szlaku i ich opisem oraz organizowane na szlaku wydarzenia.