3,5 mln zł na remont kościoła w Jeleńcu, 1 mln na kościół w Zofiborze, 700 tys zł na remont i konserwację wyposażenia kościoła w Adamowie, 600 tys zł na remont budynku Starostwa – to tylko niektóre z zadań, które otrzymały dofinansowanie w drugim naborze wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jak informuje nas poseł Sławomir Skwarek pieniądze z tego programu trafią do wszystkich samorządów z powiatu łukowskiego. Dofinansowanie przyznano na 14 zadań.

Na inwestycję w odbudowę zabytków na terenie powiatu łukowskiego przekazane zostanie w sumie blisko 13 mln zł. Najwięcej, bo aż 3,5 mln zł zostanie przeznaczone na wykonanie prac renowacyjnych dawnego klasztoru pobernardyńskiego w miejscowości Jeleniec.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie otrzymały:

Gmina Adamów

Remont budynku i konserwacja wyposażenia kościoła w Adamowie 700 000 zł

Odprowadzenie wód opadowych z kościoła i klasztoru w Woli Gułowskiej wraz z odtworzeniem wejść do podziemi 150 000 zł

Gmina Krzywda

Renowacja zabytkowego budynku dawnego dworu w Krzywdzie 350 000 zł

Gmina Łuków

Prace remontowe i konserwatorskie w części cmentarza rzymsko- katolickiego w Gręzówce obejmujące kwaterę wojenną 294 000 zł

Gmina Serokomla

Wykonanie prac remontowych na cmentarzu parafialnym w Serokomli 300 000 zł

Gmina Stanin

Wykonanie prac renowacyjnych zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Tuchowiczu 300 000 zł

Wykonanie prac renowacyjnych dawnego klasztoru pobernardyńskiego w Jeleńcu 3 499 000 zł

Gmina Stoczek Łukowski

Renowacja mogił wojennych i pomników 294 000 zł

Gmina Trzebieszów

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach 294 000 zł

Gmina Wojcieszków

Prace konserwatorskie w ramach stabilizacji konstrukcyjnej w zakresie więźby dachowej, stropów i podwalin kościoła w Zofiborze 999 950,00 zł

Gmina Wola Mysłowska

Renowacja zabytkowej kwatery żołnierskiej oraz renowacja zabytkowego parkanu na cmentarzu w Wandowie 294 000 zł

Miasto Łuków

Prace remontowe i konserwatorskie w zespole klasztornym popijarskim, etap II 500 000 zł

Miasto Stoczek Łukowski

Odnowienie kwatery wojennej, mogił oraz pomników na terenie miasta 300 000 zł

Powiat Łukowski

Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 600000 zł