Spółka PKS Łuków zleciła opracowanie projektu budowy nowego dworca autobusowego. Prace nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji trwają. Prezes Tomasz Madoń planuje, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku przyszłego roku ogłosi przetarg, który wyłoni firmę, która zajmie się budową nowego dworca PKS.

Obecny dworzec PKS w Łukowie nie jest niestety wizytówką miasta. To niewielki pawilon z kasami i poczekalnią. O tym, aby to miejsce przeszło generalny remont mówi się od lat. Dziś wszystko wskazuje na to, że uda się wybudować nowy dworzec i zmodernizować plac, dzięki pieniądzom z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

Miejski Obszar Funkcjonalny Łukowa powstał w ramach Strategii Województwa Lubelskiego, która – mówiąc w skrócie, jest dokumentem „opisującym” zasady wydawania środków unijnych w latach 2021 – 2027. MOF Łukowa tworzy cztery samorządy: miasto Łuków, gminy Łuków i Stanin oraz powiat łukowski. MOF działa na podstawie powiatowo – gminnego porozumienia oraz w oparciu o opracowaną w ubiegłym roku Strategię Rozwoju Ponadlokalnego.

W strategii tej, przyjętej przez samorządy, znalazł się m.in. zapis o realizacji działania pod nazwą: „Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego”.

Zadanie to wprowadziły do Strategii MOF Łukowa władze powiatu łukowskiego. I na tej podstawie będą mogły otrzymać unijne dofinansowanie na budowę nowego dworca PKS w Łukowie oraz zakup nisko i zero-emisyjnych autobusów. Aby pieniądze trafiły do spółki PKS musi jeszcze ruszyć w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nabór wniosków na realizację działań zaplanowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.