Wiemy już ile pieniędzy potrzebne jest na renowację boiska treningowego przy stadionie Orląt Łuków. Jedyna firma, która przystąpiła do przetargu zadeklarowała, że wykona to zadanie za 735 tys. zł. Kwota ta ponad dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na to zadanie w budżecie pieniądze. Wszystko więc wskazuje na to, że trzeba będzie zrezygnować z przebudowy boiska.

Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, z  którego miały pochodzić pieniądze, teraz należy realizować kolejne zadanie, które zostało wskazane przez mieszkańców w głosowaniu. Przypomnijmy, że drugie miejsce w 2022 roku zajęła budowa strefy morsowania nad zalewem Zimna Woda.

Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do radnych. To oni w formie uchwały zdecydują albo
o rezygnacji z inwestycji, albo o dołożeniu brakującej kwoty.