W poniedziałek 29 maja odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanych dróg powiatowych oraz nadanie rondu w Krynce imienia prof. Aleksandra Szczygła.

Inwestycja prowadzona przez powiat łukowski rozpoczęła się w maju 2022. W ramach zadania przebudowano blisko 15 kilometrów odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Łuków i Trzebieszów. Jezdnie zostały poszerzone, ulepszono pobocza i poprawiono nawierzchnie. Zakres inwestycji obejmował również przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg w Krynce na rondo.

Koszt inwestycji, którą wykonała łukowska firma PRID wyniósł blisko 20 mln zł. 60 procent tej kwoty pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty pokryły po równo samorządy powiatowy i gminne.

Oficjalne otwarcie przebudowanych dróg powiatowych odbyło się w Krynce przy nowo powstały rondzie, któremu nadano imię profesora Aleksandra Szczygła, założyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Wybór na patrona ronda tej właśnie postaci nie był przypadkowy. Profesor Aleksander Szczygieł urodził się w 1906 roku w Krynce. Uczył się w przedwojennym Gimnazjum im. T. Kościuszki (dziś I LO), a następnie ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Nie zapominał o swojej rodzinnej miejscowości. Z jego inicjatywy w latach 60-tych, kiedy był już dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, przeprowadzano w  szkole w Krynce liczne badania w zakresie higieny żywienia i zastosowania fluoru w stomatologii. Profesor zmarł 9 czerwca 1983 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.