Łukowski Program Telewizyjny Master TV zaprasza Państwa na kolejną emisję, którą nadamy w piątek 12 maja o godzinie 20.00. W programie relacja z 74. sesji rady Miasta Łukowa, podczas której nie brakowało gorących dyskusji, a nawet kłótni… o biało-czerwone flagi.

Podczas obrad radni długo dyskutowali m.in. o tym, czy powinni poprzeć projekt uchwały dotyczący złożenia zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę miasta w związku z przebudową ulic Stodolnej. Gorąca dyskusja w tej sprawie zakończyła się głosowaniem, w którym pomysł radnego Jarosława Oklińskiego nie zyskał poparcia.

Długo dyskutowano też o przygotowaniu do sezonu letniego nad zalewem Zimna Woda. Jeden z jej wątków dotyczył tego, kiedy powinien zostać uruchomiony wyciąg do nart wodnych. Burmistrz Piotr Płudowski i radny Leonard Baranowski toczyli o to ze sobą „ostry spór”.

Na sesji były dwa punkty, które połączyły radnych. Jednogłośnie zgodzili się oni na przyznanie Honorowych Odznak Zasłużony dla Łukowa Zdzisławowi Dudzińskiemu, byłemu komendantowi Hufca ZHP Łuków oraz Łukowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlęta” Łuków.

Na zakończenie zaś radni długo dyskutowali o wywieszaniu flag. Punktem spornym okazała się ulica Rurowa. O wywieszenie tam flag apelowała radna Maria Pszczółkowska. A burmistrz Piotr Płudowski i zastępca burmistrza Mateusz Popławski przedstawiali argumenty dlaczego tych flag tam nie ma.