Na wniosek Muzeum Regionalnego w Łukowie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał trzy odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Dwie trafiły do wieloletnich pracowników muzeum Andrzeja Bednaruka i Elżbiety Domiańczyk oraz księdza Andrzeja Kieliszka, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” to wyraz uznania dla księdza Andrzeja Kieliszka za dbanie o budynki sakralne. To z jego inicjatywy prowadzone są m.in. prace archeologiczne w krypcie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzięki jego staraniom doszło również do odrestaurowania ścian i sufitu prezbiterium.

Wręczeni odznaki odbyło się 7 maja. Wręczyli ją księdzu kanonikowi posłowie Sławomir Skwarek i Krzysztof Głuchowski. Gratulacje składali też przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński oraz zastępca burmistrza Łukowa Mateusz Popławski.

Kolejne odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, również na wniosek Muzeum Regionalnego, przyznane zostały wieloletnim pracownikom tej łukowskiej placówki: Elżbiecie Domiańczyk i Andrzejowi Bednarukowi.

Andrzej Bednaruk pracuje w muzeum od 1986 roku. Zajmuje się konserwacją eksponatów. Od początku swojej pracy dokumentuje obiekty architektury ludowej regionu.

Elżbieta Domiańczyk pracę w łukowskim muzeum rozpoczęła w 1974 roku. Pełni funkcję przewodnika muzealnego. Brała udział m.in. w pracach nad pozyskaniem unikatowej kolekcji dywanów dwuosnowowych autorstwa Dominiki Bujnowskiej oraz obrazów o tematyce religijnej tzw. oleodruków do zbiorów muzealnych.

Wręczenie odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Elżbiecie Domiańczyk i Andrzejowi Bednarukowi odbędzie się w sobotę 13 maja podczas Nocy Muzeów.