Mieszkańcy Łukowa, którzy posiadają Łukowską Kartę Mieszkańca wydaną w latach 2019, 2020, 2021 i 2022, i chcą nadal z niej korzystać, powinni dokonać przedłużenia jej ważności. Mogą to zrobić w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem strony internetowej lukow.informica.pl.

Osoby, które chcą przedłużyć ważność Karty w sposób tradycyjny, zrobią to w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta. Wówczas do papierowego wniosku o przedłużenie Karty należy dołączyć kserokopię pierwszej strony złożonego PIT za poprzedni rok rozliczeniowy.

Łukowska Karta Mieszkańca umożliwia korzystanie ze zniżek na usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz z oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ważność Karty przedłużona została o kilka dni, tak aby w weekend majowy nie pozbawiać ich możliwości tańszego skorzystania m.in. z basenów krytych „Delfinek”. Mimo to, osoby posiadające Kartę chcąc zachować przywileje, będą musiały przedłużyć jej ważność.

Osoby, które po raz pierwszy wyrobiły Kartę, bądź zdążyły przedłużyć jej ważność w roku 2023, nie muszą podejmować żadnych czynności. Ich dokument jest ważny do końca kwietnia 2024 roku.