Kacper Piróg – uczeń klasy 3 TL z Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie został finalistą VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Finał olimpiady odbywał się w dniach 13 -14 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna ma charakter naukowo – techniczny. Łącznie we wszystkich jej etapach w bieżącym roku szkolnym wzięło udział prawie 5500 uczniów z całej Polski. W eliminacjach centralnych spotkało się 30 najlepszych, a wśród nich Kacper Piróg z Zespołu Szkół w Łukowie. Zdobycie przez niego tytułu finalisty oznacza, że na czerwcowym egzaminie zawodowym test pisemny ma już zaliczony na 100%.