Łukowski Program Telewizyjny Master TV zaprasza Państwa na emisję, którą nadamy w piątek 11 listopada. Programu rozpoczniemy tym razem wyjątkowo, bo już o godzinie 11.00. W ten przedłużony, świąteczny weekend zapraszamy na relację z 65. sesji Rady Miasta Łukowa, podczas której odbyła się m.in. długa dyskusja na temat „poszukiwania” oszczędności w wydatkach na oświatę.

Podczas sesji Rady Miasta ponownie rozgorzała dyskusja na temat wydatków na oświatę. Rocznie na prowadzenie szkół i przedszkoli przeznaczana jest kwota ponad 50 mln zł. Połowę stanowi subwencja oświatowa. Druga połowa pochodzi z budżetu miasta. Zdaniem niektórych radnych konieczne są oszczędności. I padła też propozycja, aby rozważyć pomysł, aby zrezygnować z prowadzenia szkolnych stołówek na rzecz cateringu.

Powtórki programu przez cały weekend.