Karol Juszkiewicz, uczeń Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie, zajął drugie miejsce
w regionalnym etapie XX edycji Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Etap regionalny konkursu odbył się 27 września w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Wzięło w nim udział trzech uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie: Tomasz Stachal, Maciej Paśnikowski oraz Karol Juszkiewicz. Ich opiekunem był nauczyciel Kazimierz Mamiński. Wszyscy reprezentanci łukowskiej skzoły spisali się bardzo dobrze,
a najlepiej Karol Juszkiewicz, który po zajęciu drugiego miejsca  będzie reprezentował Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w etapie ogólnopolskim konkursu.