Większość łukowskich radnych nie zgodziła się na propozycję klubu Razem Ponad Podziałami i nie przyjęła uchwały mówiącej o wydzierżawieniu na 20 lat terenu nad zalewem Zimna Woda, na którym znajdują się zniszczone domki letniskowe. Podczas dyskusji nad tym projektem uchwały można było usłyszeć, że te domki miasto powinno wyremontować z własnych środków lub sprzedać teren.

W środę 21 września odbywał się sesja Rady Miasta. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych Razem Ponad Podziałami. Była to propozycja wydzierżawienia terenu nad zalewem Zima Woda, na którym znajdują się niszczejące domki letniskowe. Czas dzierżawy miałby wynosić 20 lat. Pomysł ten radni z klubu Razem Ponad Podziałami zgłosili po tym, jak wniosek o pozyskanie 5 mln zł na remont tych domków złożony do rządowego Funduszu Polski Ład został odrzucony.

Podczas dyskusji nad tym projektem uchwały padały ze strony radnych różne opinie. Radny Krzysztof Jodełko (PiS) stwierdził, że domki te powinno się „wywieźć”, a teren uporządkować. Zdaniem radnego Ireneusza Goławskiego (niezrzeszony) miasto powinno zainwestować w remont ośmiu domków. Natomiast radny Artur Gałach (PiS) mówił, że nie może zgodzić się na dzierżawę terenu, póki nie pozna szczegółowych warunków. Ostatecznie projekt klubu Razem Ponad Podziałami poparło tylko 4 radnych, 11 było przeciw.

Na zakończenie obrad burmistrz Piotr Płudowski przedstawił radnym pomysł, aby remont domków sfinansować ze sprzedaży jednej z zalesionych działek o powierzchni 1 ha nad zalewem Zimna Woda. Burmistrz poprosił radnych aby zastanowili się nad takim rozwiązaniem.

Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.