W ostatnim czasie na rynku pracy wzrósł popyt na zawody medyczne.
Pandemia koronawirusa pokazała bowiem ogromne braki kadrowe w służbie zdrowia. Ważnym czynnikiem wyboru kształcenia w zawodzie branży kosmetyczno-medycznej są też długotrwałe trendy, takie jak starzenie się europejskich społeczeństw oraz nasilenie chorób cywilizacyjnych. Na atrakcyjność branży medycznej mają także wpływ podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Kadra medyczna ma obecnie łatwiejszy dostęp do rozwoju zawodowego – realizacji specjalistycznych kursów i szkoleń, a co za tym idzie realną szansę na rozwój zawodowy i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

Uwzględniając powyższe, absolwenci medycznych szkół policealnych, mają duże szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz realizację stabilnej ścieżki zawodowej. To właśnie te szkoły umożliwiają zdobycie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Kształcą one bezpłatnie nie tylko ludzi młodych, ale także osoby starsze, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód. Jeśli po ukończeniu szkoły słuchacz nie podejmie pracy w wyuczonym zawodzie, wiedzę i umiejętności może wykorzystać w życiu codziennym – do opieki nad najbliższymi, organizowania czasu wolnego dzieciom i rozwijania własnych zainteresowań.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie ma 60-letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. W 2016 roku uzyskała tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA RYNKU PRACY. Placówka firmuje się wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zawodowych. Własne pracownie specjalistyczne, posiadające nowoczesną aparaturę i sprzęt, zgodną z wymogami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych OKE oraz kadra doświadczonych pedagogów, będących wieloletnimi praktykami w zawodzie, gwarantują wzorowe przygotowanie do zawodu. Szkoła umożliwia także zdobycie dodatkowych kwalifikacji w drodze kursów i szkoleń branżowych, dzięki czemu nasi absolwenci stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Po ukończeniu wybranego kierunku kształcenia oraz zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent szkoły uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (certyfikat zawodowy). Dokument ten daje uprawnienia do podjęcia pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikacji.

Szkoła policealna nie pobiera opłat za naukę, wydaje bezpłatnie zaświadczenia na potrzeby ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, WKU i UP. Zapewnia elastyczny plan zajęć dostosowany do możliwości czasowych słuchaczy, naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się zawody branży kosmetyczno – medycznej, które dają możliwość zatrudnienia w wielu sektorach, poszukiwanych na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci tych kierunków są wysoko ocenieni przez pracodawców. Zabiegają o nich salony kosmetyczne, podologiczne i masażu oraz gabinety stomatologiczne. Wykwalifikowana kosmetyczka, podolog, masażysta i higienistka stomatologiczna może prowadzić również własną działalność gospodarczą w wybranej przez siebie specjalizacji.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH dobiera do indywidualnych potrzeb klientów, a następnie przeprowadza zabiegi kosmetyczne twarzy, dłoni oraz stóp, a także całego ciała z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zna tajniki analizy kolorystycznej, sztuki makijażu czy stylizacji paznokci.

Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie rodzaju skóry, odróżnianie skóry zdrowej od zmienionej chorobowo, dostosowywanie preparatów kosmetycznych i wykonywanie zabiegów dla potrzeb poszczególnych rodzajów cer, wykonywanie zabiegów manicure i pedicure, stylizację
i zdobnictwo paznokci oraz zna podstawy wizażu. Potrafi wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową, a także wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Wykształcona w szkole medycznej kosmetyczna to osoba z kompletną wiedzą z zakresu swojego zawodu, potrafiąca wykorzystać wiedzę i praktykę zawodową nie tylko dla  wydobycia piękna ale również potęgowania zdrowia. Jej umiejętności i zakres kompetencji są zdecydowanie większe, jak osób kończących krótkie kursy umiejętności, np. zdobienia płytki paznokciowej czy wykonania jednego zabiegu na twarz czy ciało popartego certyfikatem. Jest więc osobą odpowiedzialną zarówno za naszą urodę, jak też zdrowie.

Nauka na kierunku technik usług kosmetycznych2 lata (4 semestry).

PODOLOG został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w 2021 roku, co daje możliwość bardzo szybkiego wejścia na rynek pracy absolwentom szkoły. Od 1 września 2021 roku możliwe jest kształcenie podologów na poziomie szkół policealnych w dwuletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym lub stacjonarnym. Jest to także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dla absolwentów kształcących się wcześniej w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta czy opiekun medyczny.

Zawód podologa jest przez wielu mylony z zawodem pedikiurzystki. Trzeba jednak wiedzieć, że podolog dba przede wszystkim o zdrowie stóp swoich klientów, natomiast pedikiurzystka – o ich estetyczny wygląd. Do podologa zwracają się osoby, kiedy na ich stopach pojawią się: rany, odciski  albo modzele. Jego pomocy potrzebują cukrzycy, osoby u których pojawiły się haluksy, a także klienci z problemami kończyn dolnych, które wymagają natychmiastowej korekty. Do jego obowiązków należy także m.in. kontrolowanie zmian pojawiających się na stopach klientów, wykonywanie zabiegów poprawiających kondycję kończyn, zapobieganie chorobom stóp i paznokci np. grzybicy, brodawek, czy wrastających paznokci. Specjalista ten, używając odpowiednich narzędzi, usuwa ich problem oraz prowadzi profilaktykę w zakresie dbania o stopy, aby były zdrowe i piękne.

Nauka na kierunku podolog trwa 2 lata (4 semestry).

TECHNIK MASAŻYSTA stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Posiada biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Masażysta dba o bezpieczeństwo pacjenta i potrafi dobrać odpowiedni masaż do jego indywidualnych problemów lub potrzeb. Doradza również w zakresie prozdrowotnych nawyków i zachowań.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Nauka na kierunku technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry).

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA to zawód, którego prestiż wzrasta z roku na rok. Higienistka to dzisiaj nie tylko osoba, która asystuje lekarzowi dentyście i dba o gabinet. To profesjonalistka, która zajmuje się profilaktyką, instruktażem higieny i promocją zdrowia jamy ustnej. Jest nauczycielką szczotkowania, nitkowania, opiekunem i wzorem dla pacjenta. Posiada dodatkowe kwalifikacje w postaci uprawnień do samodzielnego wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, np.: lakowanie, lakierowanie, polerowanie, piaskowanie, skaling, wybielanie, impregnacja zębów mlecznych. Może również prowadzić własną działalności gospodarczą.

Wykwalifikowana i kompetentna higienistka stomatologiczna staje się dzisiaj ogromnym atutem lekarza stomatologa. Współczesny rynek oferuje wiele miejsc pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry).

Skontaktuj się z naszą szkołą i rozpocznij naukę od 1 września 2022 roku:
tel. 25 798 26 39, tel. 25 798 39 98, e-mail: sekretariat@mszlukow.pl.

Prowadzimy zapisy online – formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.sp.mszlukow.pl. 

Dokumenty kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły: ul. A. A. Kryńskiego 10,
od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500.