Ogólnopolskie pismo „Wspólnota” przedstawiło coroczny ranking najbogatszych samorządów w kategoriach miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, powiatów i gmin. Na 149 miejscu uplasował się powiat łukowski (sklasyfikowano 314 powiatów). Na 159 miejscu wśród 267 miast powiatowych znalazł się Łuków (zamożność per capita – 3625 zł). Wśród mieszkańców wsi, najbogatszym samorządem w naszym powiecie jest Gmina Stanin, która zajęła 559 miejsce na 1523 gminy w Polsce. W naszym powiecie największą zamożnością mogą pochwalić się mieszkańcy Stoczka Łukowskiego, który zajął 151 miejsce wśród 621 małych miast.

Miasto Stoczek Łukowski – 4078 zł

Gmina Stanin                     – 3805 zł

Gmina Stoczek Łukowski – 3794 zł

Gmina Krzywda                – 3788 zł

Gmina Łuków                    – 3762 zł

Gmina Trzebieszów           – 3640 zł

Miasto Łuków                   – 3625 zł

Gmina Wola Mysłowska   – 3507 zł

Gmina Wojcieszków         – 3422 zł

Gmina Serokomla             – 3393 zł

Gmina Adamów                – 3384 zł

  Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest taka sama od kilku lat. Pod uwagę brane są m.in. dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów. Składają się na nie m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody zostały podzielone przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych.