Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów pięciu szkół średnich oraz na dyrektora Zespołu Placówek w Łukowie.

  Konkursy ogłoszono, bowiem kończą się kadencje obecnych dyrektorów. Dotyczy to pięciu łukowskich szkół średnich: I LO im. T. Kościuszki, IV LO im. Jana Pawła II oraz zespołów szkół nr 1, 2 i 3. Kończy się również kadencja dyrektora w Zespole Placówek w Łukowie.

  Osoby, które chciałyby ubiegać się o te stanowiska mają czas na złożenie swoich ofert do 17 maja. Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego.