W Urzędzie Gminy w stoczku Łukowskim odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów: literackiego i ekologicznego, których patronem była Transnarodowa Redakcja Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

  Za organizację konkursu ekologicznego odpowiadała szkoła w Szyszkach. Przeprowadzeniem konkursu literackiego zajęła się szkoła w Kisielsku.