Łukowska Rada Miasta podejmie na najbliższej sesji uchwały o nadaniu Andrzejowi Zdrojewskiemu oraz Grażynie Kulik, Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.

  Andrzej Zdrojewski to znany łukowski społecznik, organizator zlotów zabytkowych motocykli na Ziemi Łukowskiej, pomysłodawca i twórca „mówiących kamieni” w parku miejskim, poświęconych wybitnym mieszkańcom Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Od lat zaangażowany w kwestowanie na cmentarzu parafialnym w Łukowie na rzecz renowacji opuszczonych nagrobków.

  Grażyna Kulik to założycielka i prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin „Labirynt”. Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc: terapeutyczna, informacyjna, rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, materialna i inna osobom z autyzmem i z pokrewnymi zaburzeniami oraz pomoc ich rodzinom, opiekunom, terapeutom.  Z jej inicjatywy są organizowane różne formy aktywizacji osób z autyzmem, zmierzające do wdrożenia ich do pełnienia ról społecznych.  Do tej pory Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa otrzymali: Longin Kowalczyk, były dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie i  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.