Ksiądz prałat Mirosław Łubik został Honorowym Obywatelem Łukowa. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji 1 kwietnia. Temat wywołał gorącą dyskusję, która zaczęła się od wypowiedzi radnego Jarosława Oklińskiego: „Wiele osób widzi w tym drugie dno. Czy to już zaczyna się akcja wyborcza? Czy to są rachunki do spłacenia czy nowe zobowiązania zaciągane przez określoną grupę? Nie płaci się honorami miejskimi”.

  Wniosek o nadanie księdzu Łubkowi tytułu Honorowego Obywatela Łukowa podpisało 10 radnych z PiS. Na sesji 1 kwietnia tematem zajęła się Rada Miasta. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Okliński. Swoją wypowiedź zaczął od poddania w wątpliwość formy przedstawienia wniosku o nadanie tytuł Honorowego Obywatela Łukowa księdzu prałatowi. „To co otrzymaliśmy, to jest byle jakie. To jest nijakie. Ksiądz Mirosław jest wśród nas. Mógłby tu przyjść. A ja słyszałem głosy wśród radnych, że nie znają człowieka. Jest to bulwersujące. Prowadzi do deprecjonowania tytułu Honorowego Obywatela Łukowa. To nie tak się robi” – mówił radny Okliński.

  Na wypowiedź radnego Oklińskiego ostro zareagował radny Leonard Baranowski: „Tyle co dla Łukowa zrobił ksiądz Mirosław, to nie powinno być żadnej dyskusji. Pan radny powiedział, że to jest akcja wyborcza. Panie radny czy stawianie krzyża przed kościołem to nie jest akcja wyborcza”.

  W dyskusji głos zabrał też radny Zygmunt Celiński. Zwracając się do radnego Oklińskiego, mówił: „Pan nie zna historii ks. prałata Mirosława Łubika? Zaskakuje mnie Pan niewiedzą”.

  Radny Jarosław Okliński odpowiadając radnemu Celińskiemu stwierdził, że on nie odrzuca osoby prałata. „Mówię o formie, sposobie i okolicznościach tej decyzji. Nie płaci się honorami miejskimi – powiem wprost jeżeli pan nie rozumie”.

  Ostatecznie uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Łukowa księdzu prałatowi Mirosławowi Łubikowi, emerytowanemu proboszczowi parafii NMP Matki Kościoła, poparło 14 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu, a sześciu nie wzięło udziału w głosowaniu.

  Relacja z sesji Rady Miasta już w najbliższy piątek 8 kwietnia w programie Master TV