Nadkomisarz Andrzej Czerski został nowym komendantem Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. Zastąpił on na tym stanowisku podinsp. Krzysztofa Skwarka, który odszedł na emeryturę.

  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Marek Lubański wręczył nadkom. Andrzejowi Czerskiemu rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. Nowy komendant z policją związany jest od 1992 roku. Pełnił służbę na różnych stanowiskach wykonawczych Wydziału Prewencji. Od 2017 roku był z-cą Komendanta Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim, a od dzisiaj to on pokieruję jednostką i podległymi policjantami.