W latach 2020-21 na drogach krajowych i wojewódzkich odbył się Generalny Pomiar Ruchu. Pomiary te przeprowadzane są co 5 lat i pozwalają obliczyć średni dobowy ruch na poszczególnych trasach. Na podstawie tych danych podejmowane są decyzje dotyczące budowy i przebudowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Jeżeli chodzi o Łuków, najwięcej aut przejeżdża ul. Wyszyńskiego (DK63) oraz ulicą Międzyrzecką (DW806).

   Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzono na sieci drogowej o długości 46 tys. km, podzielonej na 5400 odcinków pomiarowych.

DROGI KRAJOWE:

12 077 – DK63 Łuków (od ul. Warszawskiej do ul. Świderskiej)

9 804 – DK76 Łuków (od ul. Żelechowska do ul. Piłsudskiego)

7 221 – DK63 Białki – Gołaszyn

5 836 – DK63 Gołaszyn – ul. Warszawska

5 797 – DK63 Łuków – Radzyń Podlaski

3 823 – DK76 Sięciaszka – Stoczek Łukowski

2 469 – DK76 Stoczek Łukowski – Wilchta

DROGI  WOJEWÓDZKIE:

7 825 – DW806 Łuków ul. Międzyrzecka

7 100 – DW808 Łuków ul. Świderska

6 789 – DW808 Łuków ul. Żelechowska

5 234 – DW808 Świderki – Kock

2 216 – DW803 Stoczek Łukowski – Seroczyn

1 993 – DW807 Łuków – Żelechów

  Największe obciążenie ruchem na drogach krajowych wystąpiło w województwie śląskim i wynosiło średnio 22 619 pojazdów na dobę. Województwo lubelskie, gdzie ruch średnio wyniósł 9 882 pojazdów, uplasowało się na 13 miejscu w Polsce.

  Patrząc na drogi naszego regionu, największy ruch występuje na drodze ekspresowej S12/17 między węzłami Lublin Felin a Świdnik, gdzie zanotowano 32 904 pojazdów na dobę. Na drugim miejscu jest odcinek pomiędzy węzłami Sławinek – Jastków, gdzie natężenie ruchu wynosi średnio 31 747 pojazdów na dobę. Trzecie miejsce dotyczy odcinka obwodnicy Lublina między węzłami Tatary a Rudnik, którędy w ciągu doby przejeżdża 29 677 pojazdów.

  Na drogach wojewódzkich najwięcej aut w ciągu doby, (21 126), porusza się drogą nr 874 między węzłem Lublin Sławinek a al. Solidarności. Na drugim miejscu jest odcinek drogi nr 822 od węzła Lublin Tatary w kierunku centrum miasta, czyli ul. Turystyczna. Tam średnio w ciągu doby przejeżdża 13 587 pojazdów. Na trzecim miejscu jest droga nr 874 w Puławach, gdzie dziennie przejeżdża 13 421 pojazdów.