„Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród łukowskich szkół najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz technikum działające w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta.

  W Rankingu  Liceów 2022, „Kościuszko” uplasował się na 21. miejscu w województwie lubelskim. Na 23. miejscu sklasyfikowano IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Dało to odpowiednio 434 i 523 miejsce w Polsce. „Kościuszko” utrzymał tytuły „Srebrnej Szkoły”, zaś „Medyk” po spadku z 380 miejsca poza pierwszą pięćsetkę, musi zadowolić się w tym roku brązowym znakiem jakości. Najlepsze w województwie lubelskim od wielu lat jest I LO im. S. Staszica w Lublinie. Nasze szkoły zostały wyprzedzone jeszcze przez licea z Zamościa, Dęblina, Białej Podlaskiej, Świdnika, Chełma czy Biłgoraja.

„Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród łukowskich szkół najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz technikum działające w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta.

  W Rankingu Techników na szóstym miejscu w województwie i 105 w Polsce uplasował się Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta. Jest to delikatny awans w porównaniu do ubiegłego roku.

  W rankingu techników znalazły się również Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, który w województwie zajął 37 miejsce oraz Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, który uplasował się w naszym województwie na 51 miejscu Na Lubelszczyźnie najlepszym technikum ponownie uznane zostało Technikum Elektroniczne w Lublinie.