Służby wojewody lubelskiego podały, że w naszym województwie potwierdzono badaniami laboratoryjnymi 3 kolejne przypadki wariantu Omikron wirusa SARS-COV-2. 

  Poza wcześniej potwierdzonym przypadkiem zakażenia tym wariantem koronawirusa u osoby z Lublina, dziś otrzymaliśmy potwierdzenie zakażenia u jednej osoby z Chełma i jednej ze Świdnika. Są to przypadki zakażenia niezależne od ogniska w Lublinie. Nadal czekamy na wyniki sekwencjonowania u 5. osób z kontaktu z osobą z Lublina. Osoby zakażone wariantem Omikron nie mają objawów, które wskazywałyby na potrzebę hospitalizacji. 

  Prowadzone jest intensywne dochodzenie epidemiczne i pobierane są wymazy od wszystkich osób, które miały kontakt z osobami, u których potwierdzono zakażenie wariantem Omikron.