Wszyscy radni powiatowi, zarówno z Prawa
i Sprawiedliwości , Przymierza dla Ziemi Łukowskiej, jak i z Polskiego Stronnictwa Ludowego poparli budżet powiatu na 2022 rok. Zaraz po zakończeniu sesji, która odbyła się we wtorek 14 grudnia, rozmawialiśmy z przewodniczącym Zarządu Powiatu Łukowskiego, starostą Dariuszem Szustkiem.