Radny Mariusz Chudek ubiega się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Konkurs odbędzie się 20 grudnia. Jeżeli radny zostanie dyrektorem, będzie musiał złożyć mandat.

  Pod koniec listopada burmistrz Piotr Płudowski ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora MBP oraz dyrektora ŁOK. W terminie do 10 grudnia do urzędu wpłynęło po jednej ofercie na każdy z tych konkursów. 15 grudnia komisja konkursowa, w skład której burmistrz powołał swojego zastępcę Mateusza Popławskiego, sekretarza miasta Waldemara Siurka i naczelnik Annę Kicińską, dokonała oceny formalnej obu ofert i wyznaczyła datę konkursów na poniedziałek 20 grudnia.

   O stanowisko dyrektora ŁOK chce ponownie ubiegać się Grzegorz Skwarek. Natomiast w konkursie na dyrektora MBP wystartuje radny miejski Mariusz Chudek. Jeżeli wygra konkurs, a burmistrz powoła go na to stanowisko, wówczas będzie musiał zrezygnować z zasiadania w Radzie Miasta.

  Mariusz Chudek został radnym z list komitetu Razem Ponad Podziałami. Kiedy zostanie dyrektorem biblioteki, jego w miejsce w radzie może zająć Ireneusz Goławski, przedsiębiorca, który pełnił już w przeszłości rolę radnego. Gdyby się okazało, że nie zechce on przyjąć mandatu radnego, wówczas kolejną osobą z list Razem Ponad Podziałami, która może zająć miejsce radnego Chudka jest Władysław Świętochowski.

  Ostateczną decyzję o powołaniu dyrektorów ŁOK i MBP podejmie burmistrz.