9 grudnia na konto łukowskiego Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 820 tys. 200 zł na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Wkrótce pięć łukowskich szkół  podstawowych zostanie wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli.

  Kwota wsparcia finansowego uzależniona była od liczby uczniów w szkole. Poszczególne szkoły otrzymają wsparcie w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 272 200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 128 100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 –  60 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 166 200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 193 200,00 zł

  Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN.

  Do wyposażenia podstawowego należą m.in.: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

  Program daje także możliwość sfinansowania dodatkowego wyposażenia wybranego przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie placówek w innowacyjne pomoce dydaktyczne.