Z 5 groszy za litr do 14 groszy za litr wzrosła stawka, na podstawie której wyliczana jest opłata za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których takie  odpady powstają. Uchwała o podwyżce opłaty została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta Łukowa. Wyższe stawki mają obowiązywać od stycznia 2022 roku.

  Po wprowadzeniu podwyżki wzrosły stawki opłaty za poszczególne pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Za 80 litrowy pojemnik lub worek stawka wynosić będzie 11,20 zł. Za największy pojemnik o objętości 7 tysięcy litrów stawka opłaty będzie wynosić 980 zł. Uchwała, którą poparło 15 radnych, czterech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

  Według wyliczeń Urzędu Miasta koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosą ponad 8 mln zł. Pomimo wprowadzenia podwyżki do zbilansowania się systemu gospodarowania odpadami będzie brakować ponad 660 tys. zł.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.