W Zespole Szkół nr 2 w Łukowie zakończono właśnie kompletowanie wyposażenia do powstałego rok temu nowego budynku dydaktycznego. Na to wyposażenie szkoła otrzymała ponad 2 mln z projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.