Rada Miasta jednogłośnie zgodziła się z propozycją burmistrza Piotra Płudowskiego, aby przeznaczyć 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. To pieniądze, które miały być pierwotnie wydane na remont Placu Narutowicza.

9 listopada odbywała się w Łukowie sesja Rady Miasta zwołana na wniosek burmistrza. W porządku obrad były dwie uchwały. Jedna z nich dotyczyła zmian w budżecie. Chodziło o wprowadzenie 100 tys. zł do budżetu, które miasto pozyskało z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te będą wydane na zakup urządzeń dezynfekujących dla pięciu łukowskich szkół podstawowych i Przedszkola Integracyjnego nr 1, zakup zmywarko – wyparzarek dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Integracyjnego nr 1 oraz na zakup ośmiu urządzeń do wykonywania ćwiczeń zewnętrznych, które mają stanąć przy ul. Rurowej.

Druga uchwała znajdująca się w porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczyła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Burmistrz zaproponował, aby radni zgodzili się na przeznaczenie 1 mln zł na przebudowę sali gimnastycznej przy SP nr 2. To pieniądze, które miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miały być przeznaczone na „Zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie”. O zmianie przeznaczenia celu wydatkowania 1 mln zł poinformowany już został premier za pośrednictwem wojewody lubelskiego. Radni bez żadnej dyskusji wyrazili zgodę na taką zmianę. Za byli wszyscy, którzy brali udział w obradach, czyli 18.

„Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie” to zadanie, na które jest już gotowa dokumentacja. Po wprowadzeniu tej inwestycji w WPF burmistrz zapowiedział ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Sala ma być remontowana w przyszłym roku. Szacowana wartość inwestycji to 1 mln 386 tys. 900 zł.