Uczniowie technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie dla młodzieży szkolnej z Polski Wschodniej. Trzy uczennice zajęły w konkursie trzecie, czwarte i piąte miejsce.

  Ogólnopolski „Konkurs dla młodzieży szkolnej z Polski Wschodniej” odbywał się 17 września. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu funduszy europejskich oraz ekonomii. Trzy uczennice z klasy 4TE: Marta Mrozowska, Angelika Sopyła i Kamila Machnio zajęły w konkursie kolejno III, IV i V miejsce w kraju.