Łukowianin Jan Janusz Jastrzębski został wyróżniony przez Instytut Pamięci Narodowej Krzyżem Wolności i Solidarności za działania opozycyjne prowadzone w latach 1956-1989. Uroczystość, na której wręczano odznaczenia 30 osobom, odbyła się w piątek 24 września w siedzibie KUL w Lublinie.

  Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

  Na stronach internetowych IPN ukazała się notka biograficzna o Janie Januszu Jastrzębskim, w której czytamy:

„Od początku lat 70-tych był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1970 r. został osadzony na 75 dni w areszcie za wyrwanie karty mobilizacyjnej z książeczki wojskowej oraz zwolniony z pracy. W styczniu 1971 r. była z Janem Januszem Jastrzębskim prowadzona rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza w związku z jego wystąpieniem w czasie wydarzeń w grudniu 1970 roku, kiedy to odmówił pełnienia dyżuru na terenie zakładu pracy. W toku prowadzonej od 30 sierpnia 1975 r. przez SB kontroli operacyjnej z Janem Januszem Jastrzębskim wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz dwukrotnie w styczniu i marcu 1975 r. przeprowadzano przeszukania w jego miejscu zamieszkania. W wyniku przeprowadzonych rewizji odnaleziono kilkadziesiąt egzemplarzy literatury bezdebitowej. W dniu 25 września 1977 r. Jan Janusz Jastrzębski podczas rozpowszechniania nielegalnych publikacji został zatrzymany z użyciem siły przez funkcjonariuszy w Radzyniu Podlaskim, pobity i poddany przesłuchaniom. Od 1986 r. Pan Jan Janusz Jastrzębski zajął się organizacją i realizacją rajdów rowerowych, propagujących treści patriotyczno-historyczne. Organizował także rocznicowe wystąpienia publiczne o tematyce patriotyczno-historycznej, m.in. 11 listopada 1988 r. z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości. Z powodu tej aktywności Pan Jan Janusz Jastrzębski, w obawie przed represjami, ukrywał się w okresie od grudnia 1988 do kwietnia 1989 r. na terenie Łukowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.”