Andrzej Soćko, radny powiatu łukowskiego, otrzymał srebrną odznakę ,,Za opiekę nad zabytkami” nadaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  W tegorocznej edycji konkursu, kapituła pod przewodnictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków przyznała cztery „Laury Konserwatorskie” oraz pięć złotych i sześć srebrnych odznak.

   Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytkach, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia, a także promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach, adaptacji i dbałości o ich właściwe utrzymanie i zagospodarowanie.