26 września w Bronisławowie Dużym odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych upamiętniających zamordowanie we wsi Józefów Duży prawie 50 mieszkańców tej wsi. W 1940 roku Niemcy spalili 27 domów w Bronisławowie. Zginęli prawie wszyscy mężczyźni od 14 roku życia. Kobiety z dziećmi w ostatniej chwili przed egzekucją zostały wypędzone.

  Na uroczystości przyjadą synowie i córki pomordowanych. Zaproszone zostaną również poczty sztandarowe, władze samorządowe oraz parlamentarzyści.

  W Józefowie Dużym w 1940 roku doszło do pierwszej na Podlasiu masowej egzekucji. Oddziały SS, gestapo oraz żandarmerii niemieckiej zamordowały 217 osób. Akcja była odwetem za zabicie przez pospolitych bandytów rodziny niemieckiego kolonisty. Mimo, iż mord nie miał charakteru politycznego, dowództwo niemieckie postanowiło zastosować na okolicznych mieszkańcach zasadę odpowiedzialności zbiorowej, obarczając winą wszystkich Polaków. Zorganizowani w kilkuosobowe grupy żandarmi i gestapo zwozili i spędzali mieszkańców okolicznych wsi. Późnym popołudniem na rozkaz jednego z oficerów puszczono wolno kobiety oraz dzieci do lat 14. Pozostałych ustawiono w kolumnie po 10 osób. Po zmroku Niemcy rozpoczęli trwającą do świtu egzekucję. Zamordowano 217 osób, kilkudziesięciu udało się uciec. Zwłoki ofiar wrzucono do wcześniej wykopanego rowu. Zbiorową mogiłę i plac egzekucji w celu zatarcia śladów zabronowano.