17 września odbędzie się patriotyczno-religijna uroczystość związana z 24-tą rocznicą ustawienia na łukowskim cmentarzu „Krzyża Katyńskiego”. Uczestnicy uroczystości upamiętnią Polaków, którzy zostali zamordowani w Katyniu i innych miejscach kaźni sowieckiej.

  O godzinie 17:00 na cmentarzu św. Rocha odprawiona zostanie msza św. Następnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy w ten sposób oddadzą hołd naszym rodakom pomordowanych na wschodzie podczas drugiej wojny światowej.

  Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S.Majewskiego zaprasza na uroczystość całą społeczność Ziemi Łukowskiej, młodzież szkolną, pracowników administracji, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji i organizacji wraz z pocztami sztandarowymi.