Część mieszkańców ulicy Królik w Łukowie jest przeciwna projektowi przebudowy ich drogi. Uważają, że jest on niezgodny z planem zagospodarowania miasta oraz „niesprawiedliwie” i „nie równo” traktuje mieszkańców. Zarzucają też burmistrzowi miasta nieodpowiadanie na pisma. W tej sprawie wystosowali do Rady Miasta skargę na działalność burmistrza. Skarga wpłynęła do Biura Rady Miasta 18 czerwca.