Na biurko burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego wpłynęło pismo od Łukowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Strzelec. Jego członkowie chcą wydzierżawić od miasta teren strzelnicy znajdującej się na Łapiguzie.

  Stowarzyszenie Strzeleckie Strzelec Łuków powstało w 2021 roku i zrzesza osoby, które pasjonują się strzelectwem. Członkowie stowarzyszenia należą obecnie do różnych organizacji działających poza naszym miastem. To efekt tego, ze w Łukowie brakuje strzelnicy. I jak mówi nam prezes stowarzyszenia Maciej Sulej, chcą sami zająć się zagospodarowaniem i modernizacją terenu łukowskiej strzelnicy.

  Aby teren strzelnicy mógł zostać wydzierżawiony Stowarzyszeniu na okres dłuższy niż 3 lata, potrzebna jest zgoda radnych. Burmistrz Płudowski zamierza przedstawić taki projekt uchwały na wrześniowej sesji.

  O zagospodarowaniu terenu strzelnicy na Łapiguzie mówi się w Łukowie od wielu lat. W styczniu 2017 roku w Urzędzie Miasta powstał projekt strzelnicy. Pozyskano też wówczas pozwolenie na budowę. Koszty zaś oszacowano na 2 mln 400 tys. zł. W 2018 roku władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dofinansowania nie otrzymano, a pozwolenie budowlane na zagospodarowanie strzelnicy straciło moc prawną na początku 2020 roku.

  Czy teraz stowarzyszeniu Strzelec uda się zagospodarować teren strzelnicy? Zobaczymy.