Jeszcze w tym roku na regionalnych liniach kolejowych pojawi się 9 sztuk nowych pociągów serii Impuls 2, wyprodukowanych przez firmę NEWAG. Pojazdy zostaną zakupione przez województwo lubelskie ze środków RPO Województwa Lubelskiego. Łączna wartość to ponad 165 mln zł, z czego środki unijne to ponad 130 mln zł. 

  Zakupione elektryczne zespoły trakcyjne zwiększą standard taboru przeznaczonego do obsługi pasażerskiej mieszkańców naszego regionu oraz stopniowo zastępować będą kilkudziesięcioletnie elektryczne pociągi. 

  Nowe dwuczłonowe pojazdy tzw. EZT będą mogły poruszać się szlakami kolejowymi województwa lubelskiego z prędkością eksploatacyjną 160 km/h, zapewniając komfortową podróż 195 pasażerom.

  Wśród udogodnień podróżni będą mogli znaleźć m.in. wydzieloną przestrzeń do bezpiecznego przewozu ośmiu rowerów, ładowarki USB, czy też dwa miejsca dla podróżnych o ograniczonej mobilności. W każdym
z pojazdów pojawi się również defibrylator AED.