Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej. To oznacza zmiany w parafiach dekanatu łukowskiego I, dekanatu łukowskiego II oraz dekanatu adamowskiego. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca.

  Ks. kan. mgr Bogusław Bolesta został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w dotychczasowej parafii. Jego miejsce zajmie ks. mgr Leszek Przybyłowicz – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Barbary w Dołdze.

  Decyzją biskupa ks. mgr Marek Wasilewski zostaje zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbiu.

  Ks. mgr Mariusz Szyszko, dotychczasowy wikariusz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie mianowany został proboszczem parafii pw. św. Sebastiana w Brzezinach.