Rada Gminy Stanin jednogłośnie udzieliła wójtowi Krzysztofowi Kazanie wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sesja odbyła się we wtorek 22 czerwca.

  Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielania wójtowi wotum zaufania, wójt Krzysztof Kazana przedstawił najważniejsze założenia Raportu o stanie gminy. Jak mówił największym problemem gminy jest na dzień dzisiejszy sytuacja w oświacie. Przy rozbudowanej szkolnej bazie po prostu brakuje uczniów.

  Za udzieleniem wójtowi wotum zaufania byli wszyscy radni. Jednogłośnie też przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.